MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos priedas 1

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos priedas 2

Vertinimo atlikimas

Veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2015 m.

 

Veiklos kokybės įsivertinimas 2012 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2013 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2014 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2015 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2016 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2017 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2018 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m.