Socialinė pedagogė – Kristina Linkevič

Tel. +37067958114

El. paštas: jundo.kristina@gmail.com arba kristina.linkevič@bendrasisugdymas.lt

Kab. gimnazijos I aukšte, priešais biblioteką.

 Socialinės pedagogės darbo veiklos aprašas

 
 
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS TIKSLAS:  
Kurti saugią ir pozityvią, užtikrinančią sėkmingą mokymosi procesą, kiekvienam mokiniui priimtina gimnazijos aplinką, Rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams ir užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo(-si) procesu.

 Uždaviniai:

 

  1. Įvertinti mokinių socialines pedagogines problemas ir pagalbos poreikį, padėti jiems geriau prisitaikyti, kasdienėse situacijose.
  2. Bendradarbiaujant su klasių vadovais, specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti spręsti iškilusias problemas. Tobulinti pagalbos mokiniui sistemą ir siekti jos efektyvumo.
  3. Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams sprendžiant jų mokymosi problemas, bendradarbiaujant su klasės vadovais, mokomųjų dalykų mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais).
  4. Laiku pastebėti ir spręsti lankomumo, nenoro mokytis, gimnazijos taisyklių nepaisymo, užimtumo, emocijų ir elgesio, patyčių, problemas.
  5. Stiprinti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti prevencines programas, organizuoti švietėjišką darbą gimnazijos bendruomenei.

Darbo grafikas 

 
Savaitės diena  Kontaktinės valandos gimnazijoje Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos gimnazijoje
Pirmadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30 16.00 – 17.30
Antradienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30 16.00 – 17.30
Trečiadienis 7.00 – 15.45 12.00 – 12.30 15.45 – 17.00
Ketvirtadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30 16.00 – 17.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30 16.00 – 17.30