Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo organizavimo nuo 2021 m. sausio 4 d.

Dėl pradinių klasių mokinių priežiuros organizavimo karantino laikotarpiu

 

Ugdymo sąlygos nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.

 

Informuojame, kad nuo  2020 m. lapkričio 3  d. gimnazija dirba nuotolinių būdu. 

 

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 23 d. 

 Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2020 -2021 m. m.

 

 Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis nuo 2020 m. lapkričio 3 d.  5-8 kl. 

Nuotolinio mokymosi tvarkaraštis  2020 I- IV G kl.

 

Informacija tėvams apie socialinės pedagogės nuotolinį darbą