Įsakymas Vaiko gerovės komisijos

VGK veiklos planas 2019-2022 m. m.

VGK reglamentas

Prevencijos vykdymo tvarkos aprasas