GIMNAZIJOS VIZIJA

Gimnazijos veikla besiremianti demokratiškumo, bendradarbiavimo, profesionalumo principais yra orientuota į vaiką, į ateitį.

Gimnazijoje ugdomi mokinių komunikaciniai gebėjimai, socialinė ir informacinė kultūra, gebėjimas konkuruoti atviroje, nuolat kintančioje visuomenėje.

Gimnazija besimokanti bendruomenė, nuolat keliantis kvalifikaciją pedagoginis personalas.

Mokinys ir jo tėvai – gimnazijos partneriai. 

Gimnazija – mokymosi ir bendradarbiavimo centras visai Kalesninkų bendruomenei

 

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA (VERTYBĖS)

Profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, tolerancija, nuoširdumas, pagarba žmogui yra vertybės, kurias stengiamės įskiepyti savo mokiniams, kurdami jaukią, draugišką darbo ir mokymo (-si) atmosferą gimnazijoje.

 

GIMNAZIJOS MISIJA

Gimnazija teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, užtikrina saugią mokymo (-si) aplinką.

Gimnazijoje vyrauja demokratiniai santykiai pagrįsti tolerancija ir tarpusavio pagarba.