Gimnazijos metodinės tarybos sudėtis:

Pirmininkė:   Stela Sankovska – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 – klasės auklėtojų metodinės grupės koordinatorė;

 – pradinių klasių metodinės grupės koordinatorė;

– humanitarų metodinės grupės koordinatorė;

– gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės koordinatorė.

Metodinės tarybos veiklos planas

 

Metodinės tarybos veiklos planas 2018 m.

 

Metodinės tarybos nuostatai