Mokyklos atributika

Vėliava

lt flag

Vėliavos aprašymas

Mūsų mokyklos globėjas yra Liudvikas Narbutas, 1863 metų sukilėlių vadas. Todėl mokyklos vėliavoje dominuoja sukilėlių vėliavos spalvos. O paukštis  – sakalas rodo laisvės troškimą, dėl ko taip didvyriškai kovojo Liudvikas Narbutas.

Spalvos

Trys spalvos – raudona, mėlyna, balta simbolizuoja 1863 metų sukilėlių vėliavą.

Simbolis

Vėliavos fone pavaizduotas sakalas – laisvės, nepriklausomybės, galybės simbolis. Sakalas baltos spalvos, kuri reiškia dorybę, šviesą, toleranciją, jautrumą.

Moto

MOKSLAS – DORYBĖ – TĖVYNĖ

OJCZYZNA – NAUKA –CNOTA

Tai žodžiai paimti iš Adomo Mickevičiaus eilėraščio „Giesmės“. Poetas priklausė Filomatų draugijai, kurios tikslai buvo prasmingi ir taurūs – skiepijo moralės principus, tėvynės meilę, žadini mokslo pamėgimą, kėlė pagal išgales tautos švietimą. Remdamiesi šiais tikslais, siekiame, kad tai būtų impulsas mokiniams ne tik ugdyti darbštumą, kūrybinę mintį, bet ir intelektualiai bei dvasiškai tobulėti.