Asmenys prašymus mokytis gimnazijoje kartu su kitais dokumentais teikia el. paštu kalesnvm@gmail.com arba Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos raštinėje adresu Mokyklos g. 4, 17185, Kalesninkų k., Kalesninkų sen.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 380 48 356 ir el. paštu  kalesnvm@gmail.com 

         Prasymas dėl priėmimo į ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę

          Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją

          Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo

          Mokinių priėmimo  į Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes ir bendrojo ugdymo klases komisijos darbo reglamentas

             Mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas