Gimnazijos direktorė Mirena Garackevič 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stela Sankovska 

Gyvenimo aprašymas

Ūkvedys Valentina Junda

Gyvenimo aprašymas