Šalčininkų r. Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos VP organizavimo  tvarkos aprašas