Biblioteka, skaitykla

Božena Michnevič

bozemi@mail.ru

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

  1. Bibliotekininko ir mokytojų bendradarbiavimo plėtra, stiprinant tarpdalykinę integraciją, organizuojant ugdymo procesą.
  2. Bendravimo įgūdžių, pagrįstų tolerancija, demokratiškumu ir pagarba kiekvienam žmogui ugdymas.
  3. Fondo komplektavimas, tvarkymas, saugojimas ir populiarinimas visose įmanomose laikmenose.
  4. Sąlygų ir lygių galimybių mokyklos bendruomenei naudotis informacinėmis technologijomis           sudarymas ir garantavimas.
  5. Informacinių paslaugų, susijusių su ugdymo procesu, teikimas mokyklos bendruomenei.
  6. Savarankiškų informacijos paieškos įgūdžių ugdymas.

 Bibliotekos, skaityklos  darbo laikas 

 

I – IV

V

Abonementas

8.00 – 16.30

8.00 – 16.30

Skaitykla

8.00 – 16.30

8.00 – 16.30

Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami).

Bibliotekos-veiklos-plana 2020-2021 m. m.

Vadovėlių ir mokymo priemonių tvarkos aprašas 2019-2020 m. m.

Vadovėlių-ataskaita-2019 m.