Gimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2018 m.