Garbės lentoje pagerbiami gimnazijos pirmūnai. 2017-2018 m.m.