Valentina Grinevič (Filmas –  veiksminga vaizdinė pamokos priemonė)

Jolanta Skliutienė (Užduotys ir vertinimo/įsivertinimo būdai anglų k. pamokoje) 

 Diferencijuotos užduotis ir vertinimo/įsivertinimo būdai anglų kalbos pamokoje

Teresa Bogdiun (Interaktyvių priemonių kūrimas ir naudojimas įvairių dalykų pamokose)

Interaktyvių priemonių kūrimas ir panaudojimas įvairių dalykų pamokose

Jaroslav Žilinski (Fizinis ugdymas pandemijos metu)

Božena Čenko (Mokymo(si) metodai pamokoje – mokinių gerovei)

Mokymo(si) metodai pamokoje – mokinių gerovei

 Julija Aidukonienė (Informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimų kaupimą ClassDojo aplinkoje)

 Teresa Tinaševa (Motyvuojantys darbo metodai šiuolaikinėje pamokoje)

Teresa Dzevkevič – Versocka (Vienas iš sėkmingos pamokos kriterijų…)

 Božena Piaskovska (Tuščia klasė)

Pusta klasa czyli lekcje w plenerze

Zyta Jurgelevič (Dramos metodų taikymas istorijos pamokose)

Dramos metodų taikymas istorijos pamokose

Milda Brakauskienė (Teksto analizė ir interpretacija)

Teksto_analizė ir interpretacija

Lietuvių k. mokytoja Brigita Vinckevič  ir logopedė Kristina Linkevič ,,Kalbinių gebėjimų ugdymas per žaidimą”.

Kalbinių gebėjimų ugdymas per žaidimą pdf

Kalbinių gebėjimų ugdymas per žaidimą